SIAN verzorgt voor gemeente De Fryske Marren alle gratis energieadviesgesprekken (gratis woningscan). De gemeente heeft eisen gesteld hoe het advies eruit moet zien en aan welke voorwaarden dit moet voldoen. Centraal staat dat het advies onafhankelijk is en dat het belang van u als bewoner voorop staat. Het advies moet een helder overzicht met te nemen maatregelen bevatten waaruit blijkt: wat er technisch mogelijk is, wat de kosten zijn en welke subsie- en/of financieringsmogelijkheden er zijn. Aan de hand van dit rapport kan u als bewoner bepalen welke maatregel het meest gunstig is.

Zijn er verplichtingen na een gratis woningscan? 

Nee, u bent volledig vrij om te kiezen of u de uitvoering wilt doen en door welk bedrijf. U bent tot niets verplicht. Ook kunt u bij meerdere deelnemende bedrijven een offerte opvragen. SIAN kan u daarin (wanneer u dat wenst) helpen.

Hoe kan de woningscan gratis zijn? 

SIAN verzorgt voor eigen kosten en risico de gratis woningscan. Wanneer u ervoor kiest om de uitvoering door een aan Tûk Wenjen deelnemend bedrijf te verzorgen, krijgt SIAN de kosten voor het advies vergoed.

Hoe kan het dat SIAN dan onafhankelijk is?

SIAN heeft één belang en dat is namelijk dat u kiest voor uitvoering door een deelnemend bedrijf. Welke maatregel u kiest, maakt voor SIAN geen verschil. Bij elk deelnemend bedrijf krijgen zij hun kosten vergoed. Het maakt SIAN niet uit of u isoleert of dat u bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaft. Daarmee kan SIAN onafhankelijk zijn in haar advies.

Werkt dat kostenverhogend?

Nee, opname door SIAN werkt niet kostenverhogend. Doordat SIAN de complete opname doet hoeft een uitvoerend bedrijf niet ter plaatse te komen (dat moet wel wanneer u zelf een bedrijf vraagt).  Dat scheelt tijd en kosten. Het voordeel is dat u na de onafhankelijk opname en het advies van SIAN zelf kunt kiezen met welk uitvoerend bedrijf u zaken wilt doen. U bent dan niet gebonden aan één partij. 

Waarom kiezen voor een deelnemend bedrijf?

De gemeente heeft aan de hand van heldere en objectieve selectiecriteria bedrijven geselecteerd. Alle bedrijven die daaraan voldoen kunnen deelnemer worden. De gemeente bewaakt ook de kwaliteit van de uitvoering van deze bedrijven. Dat wordt gedaan door een enquête te sturen naar bewoners die een advies hebben ontvangen of die de uitvoering door een deelnemend bedrijf hebben gedaan. Bedrijven die niet goed 'scoren' krijgen een waarschuwing en hiermee wordt wanneer nodig de samenwerking verbroken. Op deze manier wordt de kwaliteit van de bedrijven bewaakt.

Wat vragen wij van de deelnemende bedrijven en werkt dat kostenverhogend?

De deelnemende uitvoerende bedrijven hebben geen algemene kosten voor reclame, marketing enz. om mensen te benaderen. Daarnaast hoeven zij ter plaatse geen opnames te doen. Dat scheelt een bedrijf veel kosten. Als vergoeding daarvoor moeten de bedrijven maximaal 3% van hun omzet afdragen aan Tûk Wenjen. Aangezien deze bijdrage kleiner is dan het kosten voordeel dat zij hebben, hoeft dit ook niet te leiden tot hogere prijzen. Wij hebben de uitvoerende bedrijven als voorwaarde gesteld dat zij tegen marktconforme bedragen moeten werken.

Voordelen gratis woningscan en uitvoering door een deelnemend bedrijf

  • U ontvangt een gratis en goed onafhankelijk advies over uw gehele woning.
  • U bent vrij om te bepalen of u daar wat mee doet.
  • U bent vrij om te kiezen bij welk uitvoerend bedrijf (wel of niet deelnemend) u offerte aanvraagt.  

Door te kiezen voor een deelnemend bedrijf weet u dat die voldoet aan de gestelde eisen. En alles zonder dat dit leidt tot hogere kosten. Wel is het van belang te weten dat u zelf nagaat of er een vergunning-of meldingsplicht is op de door de bedrijven geadviseerde maatregelen. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van noodzakelijke vergunningen en het doen van noodzakelijke meldingen.

Samenwerking tussen u en de gemeente

Hierboven hebben wij de aanpak en eisen die wij, als gemeente De Fryske Marren, hebben gesteld weergegeven. Dit alles om gratis advies, onafhankelijkheid en kwaliteit van uitvoering mogelijk te maken zonder dat dit meer kost. Wij proberen hiermee uw belang te borgen op een zodanige wijze dat u besluit uw woning te verduurzamen. Ondanks onze inzet adviseren wij u om ook vooral zelf scherp te blijven. Als gemeente werken wij samen met verschillende partijen. Heeft u twijfels omtrent de invulling van bovenstaande door deelnemende bedrijven? Laat het ons weten. Wij proberen uw belang te borgen en zullen actie nemen.