Sian geeft aan advies over de mogelijkheden om een woning te verduurzamen. De uitvoerende bedrijven kunnen de werkzaamheden uitvoeren. In zowel de advies - als uitvoerende fase kunnen besluiten worden genomen waardoor maatregelen vergunning plichtig zijn. De bedrijven kunnen u daar wel op wijzen maar zijn niet altijd op de hoogte van alle vergunningsvoorwaarden. Daarom is de bewoner en opdrachtgever zelf verantwoordelijk om te controleren of de uit te voeren werkzaamheden vergunning of meldingsplichtig zijn. Daarvoor contact op te nemen met de gemeente.

Agenda 2018

 

Tûk Wenjen komt nog op twee verschillende plaatsen in de gemeente om informatie te geven over energiezuinig wonen.

Het programma van de Groene Startavonden ziet er als volgt uit:

19.15 - 19.30 uur : Inloop
19.30 - 21.30 uur : Groene Startavond

23 jan 2018 Joure, Zalencentrum 't Haske, Vegelinsweg 20
6 febr 2018 Oudemirdum, MFC It Klif, Hegewei 16