Sian geeft aan advies over de mogelijkheden om een woning te verduurzamen. De uitvoerende bedrijven kunnen de werkzaamheden uitvoeren. In zowel de advies - als uitvoerende fase kunnen besluiten worden genomen waardoor maatregelen vergunning plichtig zijn. De bedrijven kunnen u daar wel op wijzen maar zijn niet altijd op de hoogte van alle vergunningsvoorwaarden. Daarom is de bewoner en opdrachtgever zelf verantwoordelijk om te controleren of de uit te voeren werkzaamheden vergunning of meldingsplichtig zijn. Daarvoor contact op te nemen met de gemeente.